Kalender

Tills vidare skickar vi ut både gruppvisa och gemensamma veckobrev med information om kommande aktiviteter. Vill du vara med på sändlistan? Hör av dig till oss!

Eventor

Kalendern i Eventor är en bra källa för att hitta tävlingar men också en hel del klubbaktiviteter så som träningar, anmälan till läger med mera.